Geodetické práce Karlovy Vary

Naše geodetická kancelář v Karlových Varech nabízí veškeré geodetické práce pro zápisy v katastru nemovitostí. Navštivte nás, nebo kontaktujte Telefonicky či E-Mailem.

Poskytujeme geometrické plány, polohopisné a výškopisné měření. 

Dále provádíme zaměření inženýrských sítí a vytyčení vlastnické hranice. Vše řádně zaměříme a poté vypracujeme dokumentaci. 

Na trhu jsem již od roku 2010, práci provádíme jak soukromým osobám, tak i firmám a státní správě..

Geodézie

Jedná se o obor, který se zabývá úkony související s budováním vytyčováním sítí.  Především se jedná o vytyčování a kontrolní měření prostorové polohy stavebních objektů, polohopisné a výškopisné měření, vytyčování a kontrola geometrických parametrů průmyslových a civilních objektů. Měří se území pro projekt a poté se vypracovává dokumentace geodetické části skutečného provedení stavebního díla.

Geodézie galerie