Geometrické plány Karlovy Vary

Mezi geodetické práce a geodetické zaměření patří i polohopisné a výškopisné zaměření. Jsme připraveni zpracovat mapový podklad i pro vaši stavbu.

Geometrický plán, často používaná zkratka (GP), (§ 19 zákona č. 344/1992 Sb.). Vždy se vyhotovuje na základě výsledků zeměměřických činností. (měření a následné vyhotovení dokumentace). 

Jestliže se geometrické plány objeví bez měření, jedná se o hrubé porušení zákonů a mnoho ustanovení katastrálních předpisů. Katastrální mapa vzniká originálním mapováním.

 

Fotogalerie: Geometrické plány