Geodetické zaměření Karlovy Vary

Mezi geodetické práce a geodetické zaměření patří i polohopisné a výškopisné zaměření. Jsme připraveni zpracovat mapový podklad i pro vaši stavbu.

Jedná se o zhotovený mapový podklad pro projekt stavby. Můžete jej také znát pod názvem ,,polohopis a výškopis“.

Na tomto mapovém podkladu se zobrazují polohopisy, výškopisy a popisy objektů v území, které mají být podle projektů buď zastavěné, nebo mají být na nich prováděné úpravy. Dále obsahuje hranice pozemků, oplocení staveb, vytyčené parcely, porosty, vodní plochy, trafostanice a další objekty, podle potřeb.

Projektant stavby získává potřebné informace o pozemcích a slouží mu pro projektování  nových staveb a  případných terénních úpravy.

Fotogalerie: Polohopisné a výškopisné zaměření