Vytyčení pozemku Karlovy Vary

Vytyčení hranic pozemku představuje důležitou prevenci před sousedskými spory a nedorozuměními. Objednejte si geodeta pro vytyčení vlastnické hranice.

Důvodem proč se vytyčují hranice pozemku jsou například chybné polohy stávajícího označení, nebo naopak nové zaměření polohy pozemků. Nejčastěji se jedná o nové oplocení pozemků, či opravy špatných, které vedou k sousedským sporům, nebo vytyčení pozemků nabité dědictvím.

Vytyčení vlastní hranice je zeměměřická činnost. Její výsledkem je stabilizování polohy lomových bodů hranice v terénu. Označují se hraničními znaky.  K vytyčení je potřeba odborného geodeta, který provede měření a vyhotoví potřebnou dokumentaci pro katastr nemovitostí.

Fotogalerie: Vytyčení vlastnické hranice